ANBI

Per 14 augustus 2019 is Stichting MommaLuv aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk om goede doelen te steunen. Lees hier de voorwaarden voor fiscaal voordelig schenken.

In overeenkomst met de door de Belastingdienst opgestelde ANBI-regels maakt Stichting MommaLuv naast haar jaarverslag en de toelichting hierop, de doelstellingen en hoofdlijnen van haar beleidsplan openbaar, evenals de uitgangspunten voor haar beloningsbeleid. In het beleidsplan zijn ook uitgeoefende activiteiten opgenomen.

Het bestuur van Stichting MommaLuv bestaat vanaf 1 juli 2019 uit de volgende personen:

Vivian Egeland Svendsen – voorzitter
George Quarshie Buckle – penningmeester
Gwen Rullens – Baijens – secretaris

Stichting MommaLuv heeft KvK-nummer 54605628
Stichting MommaLuv heeft RSIN-nummer 851369212

Stichting MommaLuv is opgericht op 3 februari 2012 en is gevestigd in Den Haag.